2024

 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

på Hotel Hesselet

Christianslundsvej 11 5800 Nyborg 

onsdag den 12. juni 2024 kl. 19.00


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.
  4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
  5. Beslutning om alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2. Bestyrelsen foreslår 60 år og max. hcp 25,9.
  6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Der er ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen       
  7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg.
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Jespersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Lars Hermansen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Michael Dreisler.
  9. Valg af revisor. Peter Schak Larsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Hermansen
  10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslår 10-12. juni 2025 på Sct. Knuds
  11. Eventuelt


   Inden generalforsamlingen vil foreningens nye medlemmer blive præsenteret.

   På bestyrelsens vegne