Årets Mester 2021

Årets mester er fundet. Det blev Niels Hermansen med Per Molin som runner up.

Tillykke fra os alle.

Stævne 2021

Så nærmer tiden sig endelig for vores årlige stævne på Sct. Knuds dejlige bane i dagen 15., 16. og 17 juni. Det er derfor nu blevet tid for tilmelding, hvilket kan ske lige her

Årets program kan ses på denne hjemmeside under stævner 2021.

Alle på stævnetidspunktet gældende corona regler og restriktioner vil selvfølgelig blive overholdt.

Sidste frist er 9. juni kl.22:00, men gør det meget gerne meget tidligere.

Bemærk at afviklingen af Stævnet vil følge det nye skema, som blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2019. Programmet kan ses på under Stævne 2012 her på hjemmesiden.

Indkaldelse til årets generalforsamling følger lidt senere, men vil blive på Hotel Nyborg Strand onsdag d.16. Juni.

Og skal vi så ikke også i år alle sammen krydse tommelfingre og gøre alt for at vejret bliver strålende. Vi fortjener det.

Nekrolog

Normalt ville der i denne situation være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men det er ikke muligt. Vi har derfor besluttet at fortsætte uændret og selvfølgelig i Ottos ånd. Supplere bestyrelsen op efter vores vurdering samt gøre alt for at gennemføre stævnet i 2021 under en eller anden form.

Jule- og Nytårshilsen

Kære Old Boys golfere

Det gamle år har med nedlukninger og restriktioner som følge af covid 19 været udfordrende både for erhvervsliv, kulturliv og det sociale  liv. Alle ser vi frem til, at vi forhåbentlig engang i det nye år kan vende tilbage til mere normale tilstande – også for golfsporten. 

Desværre medførte covid 19, at vi var nødt til at aflyse stævnet i 2020. Vi havde glædet os til at hædre vores mangeårige formand og bestyrelsesmedlem Kjeld Ranum med et æresmedlemskab i klubben og tildeling af guldnålen. Det blev så i stedet til en lille sammenkomst i Kjelds sommerhus på Mols, hvor han fik overrakt diplom og guldnål.

Vi håber alle, at der vil være mulighed for at gennemføre vores stævne på Sct. Knuds i dagene 15. – 17. juni 2021. Men vi kan ikke være sikre. Bestyrelsen har nøje overvejet situationen og for at være bedst muligt forberedt, har vi besluttet at flytte generalforsamlingen og festmiddagen fra Hotel Hesselet til Hotel Nyborg Strand. Det vil på Hotel Nyborg Strand være muligt at overholde kravene til afstand, hvis disse stadig skulle være gældende på dette tidspunkt.  

Hotel Hesselet har oplyst, at de medlemmer, som allerede har booket værelse på hotellet, ikke skal foretage yderligere, med mindre bookingen ønskes annulleret.

 

Bestyrelsen håber meget, at vi kan undgå en ny aflysning, og vi ser frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev besluttet efter generalforsamlingen i 2019. Det betyder, at mesterskabsturneringen afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Den nye struktur betyder også, at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes om onsdagen (16. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er om tirsdagen (15. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk over, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet, at de medlemmer, der har betalt kontingent i 2020, alene skal betale et administrationsgebyr på 100 kr. i 2021, hvis medlemskabet ønskes fortsat. I kan lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale administrationsgebyret inden den 1. marts 2021 på konto med Danske Bank 1551 6719295. Nye medlemmer vil som sædvanligt blive opkrævet kontingent og indskud.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Nyt Æresmedlem

Kjeld Ranum er her i sommer blevet udnævnt til Æresmedlem i vores ærværdige klub efter en lang og meget succesfuld periode som kasserer og formand for vores klub.
Tillykke - det er velfortjent

Formandens Nytårshilsen 2020

Det gamle år satte rekord i nedbør, så mange baner har haft problemer med for meget vand, hvilket har afkortet sæsonen. Nu længes vi allerede til at komme i gang med den nye sæson, hvor vi håber på godt golfvejr i hele sæsonen. Især satser vi på, at vejrguderne som så mange gange tidligere også er med os til vores stævne på Sct. Knuds i dagene 9.-11. juni 2020.

Bestyrelsen ser meget frem til at afvikle stævnet efter den nye struktur, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling. Med hensyn til Mesterskabsturneringen har vi været i god dialog med sidste års semifinalister og har i samråd med dem besluttet, at mesterskabet afvikles som et 36 hullers slagspil over 2 dage, hvor de 8 spillere med laveste bruttoscore på 1. dagen dyster om mesterskabet på 2. dagen, således at scorer på de 2 dage akkumuleres.

Husk at generalforsamlingen, præmieuddelingen og festmiddagen holdes på Hotel Hesselet om onsdagen (10. juni), så aftenen, hvor I selv skal sørge for spisning, er flyttet til tirsdagen (9. juni).  

Vi har mulighed for at optage nogle nye medlemmer, så tænk på, om I kender nogle golfkammerater med den rigtige indstilling både til golfspillet og det sociale samvær, og som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet i vores klub. Giv gerne besked herom til vores sekretær.

Husk også at lette arbejdet for vores kasserer og sekretær ved at indbetale årskontingentet på 500 kr. inden den 1. marts 2020 på konto med Danske Bank 1551 6719295.

Til slut ønsker vi jer og jeres familier et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Otto Bisgaard

Årets Mester 2019

Årets Mester  HansHenrik Hjort Larsen (tv) og runnerup Erik Engel

Tillykke fra os alle sammen

Formandens Nytårshilsen 2019

En ny golfsæson står for døren. Vi har haft et godt efterår, og selv nu ved årsskiftet har vi med dagstemperaturer på 7-8 gr stadig åbne greens. Alle forudsætninger for en god sæson skulle således være til stede.
 
2019 byder også på udfordringer. Her tænkes på de nye internationale golfregler, der er trådt i kraft den 1, januar. OBGK vil naturligvis følge de nye regler, men det kræver også en indsats fra medlemmerne. Alle bør sætte sig grundigt ind i de nye love, så misforståelser på banen undgås. På Dansk Golf Unions hjemmeside, kan i få en grundig indføring.
 
Der er også meget at glæde sig til, sammenholdet og kammeratskabet, når vi mødes til vort årlige stævne i Nyborg. B- række spillerne, hvoraf der bliver flere og flere, kan glæde sig ekstra til kampen i B- rækken, hvor N.K. Strøybergs smukke sølvkande nu udsættes for 1. gang. 
 
Og nu til noget vigtigt. Som vedtaget på generalforsamlingen afholdes stævnet den 18. – 20. juni 2019. Det er en uge senere end normalt, men det skyldes det sene tidspunkt for pinsen. Vi er helt klar over, at den termin kan kollidere med børnebørns dimissioner fra skoler etc , men gør jeres bedste for at få kalenderen til at passe. 
 
Og nu til noget lige så vigtigt, kontingentet. Som ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, er det uændret 450 kr., så for at berigtige jeres medlemskab bedes i omgående, og absolut senest 1. marts indbetale beløbet på vor konto i DANSKE 1551- 6719295. Til tasterne, hvorfor vente. 
 
Desværre har vi også triste meddelelser. I efteråret afgik vor tidligere formand Ib Eriksen ved døden, og lige op mod julen døde klubbens ældste medlem Mogens Hammeris i en alder af 93 år. Begge disse brave golferes minde vil blive æret i forbindelse med vor kommende generalforsamling. 
 
Tilbage er der nu, at ønske jer et rigtigt glædeligt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg. 
 
Venlige hilsener 
På bestyrelsens vegne 
Kjeld Ranum

Årets Mester 2018

Nu er det 78. stævne afsluttet, og vi har fået kåret årets mester, som i øvrigt lavede "the Double", nemlig vandt både mesterskabet og bedste bruttoscore, nemlig Hans Henrik Hjorth Larsen fra Rungsted Golfklub.

Vi ønsker hjertelig tillykke med det flotte resultat

FORMANDENS NYTÅRSHILSEN OLD BOYS GOLFKLUB 2018

Kære Old Boys Golfere

Det regner derude, og det har det gjort snart hele efteråret 2017. Matcher er blevet aflyste, baner har stået under vand og huller var lukkede, men nu kære golfere, nu tager vi hul på 2018.

Golfere, og specielt Old Boys Golfere er ukuelige optimister. Bliver det til en ” podieplads” i år, eller kommer endelig den længe ventede og eftertragtede ” hole in one”? Med håb, stædighed og optimisme, starter vi nu en ny sæson.

Og medens vi er ved vejret, var vi heldige under stævnet i 2017. Vejrguderne var med os. Lad os håbe på det samme i år, når stævnet afholdes i perioden fra 12. – 14. juni 2018. Kryds i kalenderen.

Vi havde lidt medlemsfrafald sidste år, af forskellige grunde, men heldigvis er klubben takket være Jer meget levedygtig, og interessen for vor ærværdige klub stadig stor. Men, for gamle som for nye medlemmer, gælder det om, gerne omgående, men absolut senest den 1. marts iht vedtægterne, at indbetale kontingentet på 450,-kr til vor konto i DANSKE 1551 – 6719295. Til tasterne, hvorfor vente?

Med denne manende opfordring, ønsker bestyrelsen Jer et rigtigt godt nytår, og et fornøjeligt på gensyn i Nyborg.

Venlige hilsener

Pbv

Kjeld Ranum

Årets mester 2017

Årets stævne er nu afviklet i god ro og orden og vi har fået kåret årets mester i 2017 nemlig Erik Engel. Vi ønsker tillykke med det 3. mesterskab

Vores nye æresmedlem

Niels Kay Strøyberg blev på Generalforsamlingen udnævnt til Æresmedlem.

Tidligere æresmedlemmer har været Carl Scheller  udnævnt i 1965 og Eiler Holck i 1990

Formandens Nytårshilsen Old Boys Golfklub 2017

 

 
 
 
Kære Old Boys Golfere
 
Så er endnu et år gået, og sidste golfbold slået.
For dansk golf har det været et jubelår, hvor Danmark for første gang vandt World Cup, det uofficielle VM i golf.
 
Også under stævnet i Nyborg blev der spillet golf på et højt plan, og opnået fremragende resultater. Årets mester blev Erik Engel fra Sct. Knud, der gentog sejren fra 2014. Stort tillykke.
 
På årets generalforsamling blev Jesper Lilbjerg Dam fra Nordborg Golfklub indvalgt i bestyrelsen. Jesper har de sidste år haft ansvar for ”puttekonkurrencen”, og han fik en varm velkomst i vor midte.
 
Bestyrelsen har som altid været samlet for at vurdere årets afholdte stævne, og med baggrund i de mange positive tilkendegivelser fra medlemmer og vor egen vurdering, er det for 2017 besluttet, at alt bliver som det plejer. Derfor, sæt kryds i kalenderen for dagene 13.- 15. juni, hvor vi mødes i Nyborg.
 
Men nu til det alvorlige. På årets generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse fra 400,- til 450,-kr. Kassereren beder jer venligst, men indtrængende om at berigtige jeres medlemskab ved pr.1. januar at indbetale kr. 450,- på vor konto i DANSKE 1551 6719295. Seneste betalingsfrist er 1. marts 2017, men hvorfor vente? Til tasterne med det samme.
 
Med disse ord ønsker bestyrelsen jer et rigtig godt nytår, og et fornøjeligt gensyn i Nyborg
 
Venlige hilsener
Pbv
Kjeld

 

Årets Mester

Så er årets mester kåret og det blev Erik Engel, Sct. Knuds. Stort tillykke.

Husk at krydse af i kalenderen for næste års stævne, som er 13.-15. juni 2017 i Nyborg

Mester 2015

Årets Mester: Hans Henrik Hjorth Larsen, Rungsted Golfklub

Stort til lykke

Formandens nytårshilsen 2015

 
 
Kære Old Boys Golf- venner.
 
Ideen med Old Boys Golf Klub er ”Gode golfdage med gode venner”. I disse grå januar dage, kan de gode golfdage synes lidt fjerne, men det er ganske vist, det går den rigtige vej.
 
I år kan vor hæderkronede klub fejre 75 års jubilæum. Det er bestyrelsens ønske, at dette jubilæum skal markeres med festlige indslag, uden dog at vore gode gamle traditioner brydes.
I jubilæumsåret er kontingentet fastsat til 600 kr., så vær hurtig på tasterne, og overfør jeres kontingent for 2015 på konto 1551- 6719295 senest den 1. marts.
 
Vi kan glæde os over stor interesse for vor klub, og en lødig og mangfoldig venteliste er lang. Allerhelst ser vi dog i bestyrelsen, at vore gode og gamle golfvenner igen i år møder frem på Sct. Knuds Golfklubs dejlige baner i Nyborg fra den 9. – 11. juni 2015. På glædeligt og festligt gensyn.
 
Bestyrelsen sender jer alle de bedste ønsker om et godt nytår.
 
Kjeld
                            

Formandens jule hilsen 2014

Kære venner i Old Boys Golfklub
I disse kedelige, grå, men travle dage op til Jul, tænker jeg ofte på, at dagene snart bliver længere igen, og at vi så kan begynde at øjne nogle fornøjelige dage på Sct.Knuds skønne golfbane. . Det var måske en god idé at indtaste kontingentet (400,- kr.) på jeres netbank til overførsel før 1.marts 2014 på 
konto 1551-6719295?
 
Bestyrelsen sender jer de bedste ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytår.På gensyn i Nyborg 17., 18. og 19. juni.
 
Ib