Dagsorden Generalforsamlig


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

på Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2, 5800 Nyborg 

onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00

 
 
 
 
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
4.Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
5.Beslutning om alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2. Bestyrelsen foreslår 60 år og hcp 25
6.Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Der er ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen       
7.Valg af formand. Formanden er ikke på valg
8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Poul Sørensen er på valg og er villig til genvalg.
9.Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg
10.Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslår 13-15. juni 2023 på Sct. Knuds
11. Eventuelt