Indkaldelse til ordinær generalforsamling

på Hotel Hesselet,

Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg 

tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 

      Dagsorden

 

Valg af dirigent.

 

 

         Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. 
 7. Valg af formand. Formanden Kjeld Ranum er ikke på valg.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Otto Bisgaard. Endvidere afgår Nils Urhammer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Otto Bisgaard og nyvalg af Lars Hermansen. 
 9. Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg.
 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Jespersen

Sekretær