Teksten på fadet lyder:
Fra taknemmelige Oldboys deltagere 31.5 -2.6 1957